You are currently viewing Koronavirus – poslovanje nakon pandemije
Organizacije već sada moraju postaviti temelje za svoj oporavak.

Koronavirus – poslovanje nakon pandemije

Uporedo sa teškom zdravstvenom i humanitarnom krizom uzrokovanom pandemijom koronavirusa, rukovoditelji širom svijeta se suočavaju sa ogromnim poslovnim izazovima: kolapsom potražnje kupaca, značajnim regulatornim izmjenama, prekidima lanca nabave, nezaposlenošću, ekonomskom recesijom i neizvjesnošću. Pored zdravstvenih i humanitarnih strana krize, poslovnoj strani su potrebni načini da se oporavi. Ad hoc odgovori neće uspjeti; organizacije već sada moraju postaviti temelje za svoj oporavak.


Ovo su neki od savjeta koji Vas mogu voditi ka oporavku od krize:

Da biste donijeli pametne strateške odluke morate razumjeti poziciju Vaše organizacije u njenom okruženju. Ko ste na Vašem tržištu, koju ulogu igrate u svom ekosistemu i ko su Vam glavni konkurenti? Morate razumjeti i u kojem pravcu idete. Možete li obustaviti svoje obaveze i opet nastaviti nakon pandemije? Možete li se vratiti na prijašnje stanje? Da li ćete bankrotirati ili možete postati lider na tržištu nakon što ste prikupili dovoljno informacija?
Znamo za veliki broj firmi koje nisu sigurne u svoju održivost nakon pandemije, uključujući one u industriji turizma, ugostiteljstva i organizaciji događaja. Čujemo mnogo i o firmama koje imaju ubrzan rast, jer imaju ponude sa velikom potražnjom; sjetite se opreme za kućne urede, alatima za komunikaciju i uslugama kućne dostave. Zbog takvih faktora, kompanije će se razlikovati u njihovoj otpornosti. Sada biste trebali preduzeti korake za mapiranje svog vjerovatnog položaja kada pandemija bude kontrolisana.

Postoje brojne definicije plana. U osnovi – plan je odluka – odnosno skup odluka o namjeravanom postupanju u budućnosti. Plan bi trebao objasniti šta trebate učiniti danas da biste sutra postigli svoje ciljeve. U trenutnom kontekstu, pitanje je šta morate učiniti da biste prošli kroz krizu i nastavili se baviti svojim poslom kad se ona završi.

Nepostojanje plana stvara dezorijentaciju u ionako konfuznoj situaciji. Prilikom sastavljanja koraka koje namjeravate poduzeti, razmislite naširoko i duboko, duže vremena.

Perspektiva je način na koji organizacija vidi svijet i sebe. Po svemu sudeći, Vaša kultura i identitet će se promijenit kao rezultat pandemije. Kriza može okupiti ljude i olakšati kolektivni duh izdržljivosti – ali može i odgurnuti ljude jedne od drugih, pri čemu pojedinci imaju nepovjerenje i više brinu o sebi. Ključno je razmotriti kako bi se Vaša situacija mogla razvijati. Koliko ste se pripremili za bavljenje krizom? Hoće li trenutna situacija okupiti Vaše zaposlenike ili ih razdvojiti? Hoće li oni vidjeti firmu na drugi način nakon svega? Vaši odgovori će pružiti informaciju šta možete postići kada se pandemija završi.

Odgovori na ova pitanja trebali bi vas usmjeriti na skup projekata za rješavanje Vaših problema povezanih sa koronavirusom. Izazov je dati prioritet i koordinisati inicijative koje će organizaciju očvrsnuti u budućnosti. Pazite na pokretanje većeg broja projekata u kojima svi ovise o istim resursima, a to mogu biti određeni pojedinci, poput menadžera ili određenih odjela, poput IT-a. Uz previše novih inicijativa, mogli biste završiti sa problemom zbog resursa koji odgađa ili uništava Vaš strateški odgovor.

Na kraju, morate procijeniti spremnost svoje organizacije. Jeste li spremni i sposobni da realizujete planirane projekte, posebno ukoliko je veći dio Vaše organizacije prešao na rad od kuće? Vidimo velike razlike u pripremljenosti na pojedinačnom, timskom, organizacijskom i državnom nivou. Dostupni resursi, zajedno sa brzinom i kvalitetom procesa donošenja odluka, uveliko se razlikuju, a te razlike će odrediti ko će imati veći, a ko manji uspjeh.

Koronavirus je već do sada imao neviđen uticaj na svijet – a najgore tek dolazi. Kompanije moraju djelovati danas ako žele uspješno da se vrate u budućnosti. To će pomoći i cijeloj državi da se oporavi – i nadamo se, kroz kompletan proces, postati otporniji.