Firma za malo i veleprodaja računara i računarske opreme, informatičke opreme, mobilnih telefona, softvera

Na prodaju firma iz Sanskog mosta sa višegodišnjim uspješnim i pozitivnim poslovanjem.

Oblik organizovanja: d.o.o.

Djelatnost: uslužno/trgovačka sa velikim brojem opcionih djelatnosi koje su unešene u sudski registar

Oblas: informatička

U sistemu PDV-a: DA

Cijena po dogovoru

Opis

Stanje: likvidna, nezadužena, bez kredita, sa pozitivnim prethodnim završnim računima, bez dugovanja prema dobavljačima i javnim prihodima, sa 21 godinu uspješnog poslovanja i ostvarivanja značajne dobiti.

Detaljno:

  • Malo i veleprodaja računara i računarske opreme, informatičke opreme, mobilnih telefona, softvera i sl., sa stabilnom uvezanom mrežom dobavljača i ugovorima za nabavku robe uz odgodu plaćanja, kao i sa vrijednim trajnim ugovorima sa kupcima pravnim licima za prodaju roba.
  • Uslužna djelatnost – servis informatičke opreme, održavanje softvera i hardvera u velikom broju firmi i institucija
  • Detaljno razrađena i funkcionalna online prodaja: WEBSHOP, FB profil i stranica, Instagram profil, OLX prodavnica

shop.nolimit.ba

www.facebook.com/nlt.nolimit

www.facebook.com/nolimitdoo

www.instagram.com/nolimittechnology

– Ugovori sa firmama i institucijama u svrhu kreditiranja kupaca preko sindikalnih kredita 

– Ugovori sa mikrokreditnim organizacijama u svrhu kreditiranja kupaca zaposlenih i penzionera

– Prodaja dopuna za mobitele svih operatera i bonova za klađenje

Fizička imovina:

–       Oprema za obavljanje djelatnosti (maloprodajna, uredska i servisna – specijalni alati), fiskalna kasa,  kompletan knjigovodstveni softwer za maloprodaju i veleprodaju, skladišno poslovanje, fakturisanje robe i usluga, KIF/KUF, obračun plata, stalna sredstva, finansijsko knjigovodstvo,…

–       Maloprodajne zalihe

–       Vozila – teretna i putnička

Pogodnosti kupovine:

–       Poznata i stabilna firma sa pozitivnom historijom od 21 godinu

–       „Uhodan“ posao sa mogućnošću nastavljanja rada odmah bez ikakvog prekida

–       Siguran prihod od već ugovorenog posla održavanja i servisiranja

–       Siguran prihod od već sklopljenih ugovora o nabavkama sa kupcima pravnim licima

–       Osigurana sva potrebna oprema i alati potrebni za obavljanje djelatnosti

–       Osigurane atraktivne zalihe robe, kao i mreža ugovora sa dobavljačima za neometan nastavak   poslovanja i dalje nabavke roba uz dugu odgodu plaćanja

–       Pozitivni završni računi koji omogućuju lako dostupna eventualno potrebna kreditna sredstva i širenje poslovanja po želji kupca