Zoka Plastika – proizvodnja i prodaja predmeta od plastičnih masa

Prodaje se firma, djelatnost je proizvodnja i prodaja predmeta od plastičnih masa. Poslovni i magacinski prostor na površini većoj od 3.500 m2, preko 30 mašina za proizvodnju plastike, i preko 600 različitih alata za brizganje plastika proizvoda.

CIJENA NA UPIT

Opis

Firma d.o.o. Zoka Plastika osnovana je 2000. godine u Brčkom kao mala porodična firma. U početku firma je brojala tek 5 zaposlenih radnika, a danas broj zaposlenih je više od 40. Radnici su raspoređeni po sektorima, a najveći broj zaposlenih je svakako u samom procesu proizvodnje.

Kada je u pitanju vrsta plastika koju mi proizvodimo, možemo slobodno reći da na BiH tržištu imamo najraznovrsniju ponudu proizvoda od plastike. Proizvodimo plastiku koja se koristi za kućnu upotrebu najviše za kuhinju i kupatilo, zatim plastiku koja se koristi u građevini, plastiku za poljoprivedu i slično. U galeriji koja se nalazi na kraju ovog teksta možete da vidite neke od naših proizvoda.

Plastika koju proizvodimo za kuhinju, tj onu koja se koristi u ishrani pravimo od čistog polipropilena (PP), dok plastika koja se koristi u građevini ili recimo kante za smeće pravimo od (HDPE) materijala, kao i od neke vrste recikliranog materijala.

Sama fabrika je pregrađena na dva dijela. Jedan dio fabrike je onaj u kojem se nalaze mašine i gdje se obavlja sam proces proizvodnje, drugi dio fabrike je magacin gotovih proizvoda. Pored toga imamo i dosta manjih pomoćnih prostorija. To su one prostorije gdje se nalaze alati za brizganje, materijali i boje, alatnica, kontrolna soba, izložbeni prostor, te veliki broj kancelarija.

U krugu fabrike imamo i mlin za mljevenje polomljene plastike, koju kao recikliranu koristimo u daljem procesu proizvodnje za određene proizvode.

Ukupna površina proizvodnog i magacinskog prostora je preko 3,500 m²,  broj mašina je 35, dok je broj alata (tj. kalupa u obliku kojih se pravi željeni proizvod) preko 600.

Svoje proizvode prodajemo širom naše države, a vršimo i izvoz proizvoda u zemlje regiona. Kada je u pitanju uvoz, veliki smo uvoznici metli koje dolaze sa Kosova.

Moramo da naponemo da je grad Brčko veoma lijepo smješten. Veoma blizu je Srbija, a graničimo sa Hrvatskom. Grad Brčko je kao raskrnica kroz koju prolaze svi važni putni tokovi. Kroz grad Brčko protiče Rijeka Sava,a u blizini naše fabrike nalazi se i Luka Brčko, koja je u funkciji.

Imamo veleprodajnu trgovinu na tržnici Arizona u Brčkom.

Naši redovni kupci su supermarketi, manje trgovine, poljoprivedne apoteke, veledistributeri i slično.