Farma Pilića – Visoko

1.200.000,00 KM

Prodaje se farma pilića sa zemljištem od 13,650 m2.

Kategorija:

Opis

Prodaje se privredno društvo Kalem pile d.o.o.Visoko, osnovano avgusta 2015. godine.

U vlasništvu društva je farma za tov pilića sa pratećim sadržajima koja je građena u toku 2016. godine, a sa tovom pilića se počelo u januaru 2017. godine.
Farma je kapaciteta 40,000 brojlera na dvije etaže, a dimenzija je 60×20 x2. Ako se tome doda 100 m2 kancelarijskog prostora i komandne sobe sa mokrim čvorovima i kotlovnicom, zatim 80 m2 skladišnog prostora i 105 m2 podruma, onda je to ukupno oko 2.700 m2 korisnog prostora.

Farma ima vlastitu bušotinu za vodu dovoljnog kapaciteta za više farmi, kao i rezervoar od 44 m3.
Snabdijevanje električnom energijom je preko trafo stanice u krugu firme, također kapaciteta za više objekata. Rezervno napajanje je preko vlastitog agregata.

– Farma posjeduje savremenu kompjutersku opremu nabavljenu od strane njemačke firme “Big Dutchman”, koja je lider u ovoj vrsti posla.
– Farma ima potpisan Ugovor o kooperantskim odnosima sa kompanijom BROVIS, po kom BROVIS dostavlja jednodnevne piliće, hranu za piliće i lijekove. Po završetku tova, farma isporučuje utovljene piliće po dogovorenoj cijeni, tako da se taj kontinuitet može nastaviti i po kupovini farme.
– Kalem pile d.o.o. Visoko također dobro kotira kao kooperant. U prvih pola godine se nalazi među prva tri kooperanata po uspjehu odgoja pilića, od ukupnih 117 kooperanata.
– Kalem pile d.o.o. Visoko je prepoznatljiv brend u ovoj industriji sa kvalitetno obučenom radnom snagom. Trenutno su uposlena 4 radnika.
– Lokacija farme je u naselju Čekrekčije bb, 4 km od centra Visokog.
– Farma posjeduje upotrebnu dozvolu, izvršnen je tehnički prijem objekta i isti je uplanjen.
– Klaonica je u veoma blizu.
– Na dijelu parcele su bile zasađene maline na oko 6 duluama sa razvedenim sistemom za navodnjavanje “kap po kap”. Ujedno, to su parcele za eventualnu izgradnju novih farmi.

Ukupna površina zemljišta je 13.650 m2.