Informatička firma

250.000,00 KM

Na prodaju firma (Sanski Most) sa višegodišnjim uspješnim i pozitivnim poslovanjem. Malo i veleprodaja računara i računarske opreme, informatičke opreme, mobilnih telefona, softvera i sl., sa stabilnom uvezanom mrežom dobavljača i ugovorima za nabavku robe uz odgodu plaćanja, kao i sa vrijednim trajnim ugovorima sa kupcima pravnim licima za nabavku roba.

Kategorija

Opširnije

Na prodaju firma sa višegodišnjim uspješnim i pozitivnim poslovanjem.

Oblik organizovanja: d.o.o.

Djelatnost: uslužno/trgovačka sa velikim brojem opcionih djelatnosi koje su unešene u sudski registar

Oblast: informatika i tehnika

Stanje: likvidna, nezadužena, bez kredita, sa pozitivnim prethodnim završnim računima, bez dugovanja prema dobavljačima i javnim prihodima, sa 22 godinu (osnovana 2001. godine) uspješnog poslovanja i ostvarivanja značajne dobiti.

shop.nolimit.ba

www.facebook.com/nlt.nolimit

www.facebook.com/nolimitdoo

www.instagram.com/nolimittechnology

– Ugovori sa firmama i institucijama u svrhu kreditiranja kupaca preko sindikalnih kredita

– Ugovori sa mikrokreditnim organizacijama u svrhu kreditiranja kupaca zaposlenih i penzionera

– Prodaja dopuna za mobitele svih operatera i bonova za klađenje

– Ovlašteni za prodaju i servisiranje klima uređaja raznih brendova

– Ovlašteni za prodaju i održavanje fiskalnih sistema raznih – proizvođača (Tring, Kimtec, Mikroelektronika)

Fizička imovina:

–       Oprema za obavljanje djelatnosti (maloprodajna, uredska i servisna – specijalni alati), fiskalna kasa,  kompletan knjigovodstveni softwer za maloprodaju i veleprodaju, skladišno poslovanje, fakturisanje robe i usluga, KIF/KUF, obračun plata, stalna sredstva, finansijsko knjigovodstvo,…

–       Maloprodajne zalihe

–       Vozila – teretna i putnička

Pogodnosti kupovine:

–       Poznata i stabilna firma sa pozitivnom historijom od 22 godinu

–       „Uhodan“ posao sa mogućnošću nastavljanja rada odmah bez ikakvog prekida

–       Siguran prihod od već ugovorenog posla održavanja i servisiranja

–       Siguran prihod od već sklopljenih ugovora o nabavkama sa kupcima pravnim licima

–       Osigurana sva potrebna oprema i alati potrebni za obavljanje djelatnosti

–       Osigurane atraktivne zalihe robe, kao i mreža ugovora sa dobavljačima za neometan nastavak  poslovanja i dalje nabavke roba uz dugu odgodu plaćanja zbog dobre finansijske discipline i boniteta kod dobavljača.

–       Pozitivni svi završni računi koji omogućuju lako dostupna kreditna sredstva i širenje poslovanja po želji kupca

Za sve detaljne informacije, uvid u poslovne knjige i kompletnu dokumentaciju, kao i informacije i dogovore o cijeni, porukom zatražite termin za poslovni sastanak.

*Moguća je korekcija cijene i ponude

Kontakt

Mi oglašamo prodaju razrađenih biznisa i Vaš kontakt sa upitima prosljeđujemo vlasnicima istih.