Informatička firma

250.000,00 KM

Na prodaju firma (Sanski Most) sa višegodišnjim uspješnim i pozitivnim poslovanjem. Malo i veleprodaja računara i računarske opreme, informatičke opreme, mobilnih telefona, softvera i sl., sa stabilnom uvezanom mrežom dobavljača i ugovorima za nabavku robe uz odgodu plaćanja, kao i sa vrijednim trajnim ugovorima sa kupcima pravnim licima za nabavku roba.

Kategorija:

Opis

Na prodaju firma sa višegodišnjim uspješnim i pozitivnim poslovanjem.

Oblik organizovanja: d.o.o.

Djelatnost: uslužno/trgovačka

Oblast: informatička

U sistemu PDV-a: DA

Stanje: likvidna, nezadužena, sa pozitivnim prethodnim završnim računima, bez dugovanja prema dobavljačima i javnim prihodima, sa 19 godina uspješnog poslovanja i ostvarivanja značajne dobiti.

Detaljno:

Malo i veleprodaja računara i računarske opreme, informatička oprema, mobilnih telefona, softvera i sl., sa stabilnom uvezanom mrežom dobavljača i ugovorima za nabavku robe uz odgodu plaćanja, kao i sa vrijednim trajnim ugovorima sa kupcima pravnim licima za nabavku roba.

– uslužna djelatnost – ugovorena djelatnost održavanja i instalacija računarskih mreža i telekomunikacionih usluga za jednog od vodećih telekom operatera u BIH.

Uslužna djelatnost – servis i ugovori o održavanju i servisiranju fiskalnih uređaja sa velikim brojem pravnih lica sa stabilnim i redovnim mjesečnim prihodima od istih.

Fizička imovina:

–       Oprema za obavljanje djelatnosti (maloprodajna, uredska i servisna – specijalni alati)

–       Maloprodajne zalihe

–       Vozila – teretna i putnička

Pogodnosti kupovine:

–       Poznata i stabilna firma sa pozitivnom historijom od 19 godina

–       „uhodan“ posao sa mogućnošću nastavljanja rada „preko noći“

–       Siguran prihod od već Ugovorenog posla održavanja i instalacija za jednog od vodećih telekom operatera koji je u procesu širenja svoje mreže

–       Siguran prihod od već Ugovorenog posla servisiranja i održavanja velikog broja fiskalnih sistema

–       Siguran prihod od već sklopljenih Ugovora o nabavkama sa kupcima pravnim licima

–       Osigurana sva potrebna oprema i alati potrebni za obavljanje djelatnosti

–       Osigurane atraktivne zalihe robe, kao i mreža Ugovora sa dobavljačima za neometan nastavak poslovanja i dalje nabavke roba

–       Pozitivni završni računi koji omogućuju lako dostupna eventualno potrebna kreditna sredstva i širenje poslovanja po želji kupca

Za sve detaljne informacije, uvid u poslovne knjige i kompletnu dokumentaciju, pišite nam za termin za poslovni sastanak sa menadžerom firme.