Pilana – Bosanska Krupa

400.000,00 KM

Prodaje se pilana na lokaciji Ljusina, Bosanska Krupa, 2996 m2, na magistralnom putu Bihać – Banja Luka, pored rijeke Une.

Kategorija:

Opis

Nekretnina se sastoji od:
  1. Pilana
    1.1  Decimirnica
    1.2  Alatnica
  2. Poslovni objekat
  3. Ekonomsko dvorište
  4. Vlastita trafostanica
1) Pilana ima kapacitet prerade 8.500 m3 oblovine u dvije smjene. Oprema je smještena u objektu 235 m2.
U njenom sastavu je:
a) Brenta horizontalna
b) Cirkular za uzdužno rezanje (krajcanje)
c) Cirkular za poprečno rezanje
d) Višerezni cirkular
e) Viljuškar
1.1Decimirnica sadrži:
a) Decimirka x 2
b) Cirkular
c) Transporter za izrezane elemente
d) Okretni stol za sortiranje
e) Transporter za odvoz do podesivog mjesta
1.2Alatnica sadrži:
a) Automat za oštrenje pila za brentu
b) Automat za oštrenje pila za decimirke
c) Stol za ravnanje pila
2Poslovni objekat je površine 120 m2 u jednoj etaži. Ima opremljenu kancelariju, dodatnu prostoriju za druge potrebe, WC. U ovom poslovnom objektu smještena je alatnica iz gornjeg opisa. Pored objekta dograđene su nastrešnica za gotove proizvode, kuhinja i garderoba.
3Ekonomsko dvorište je odgovarajuće površine za skladištenje oblovine kao i izrezane građe. Kamion sa prikolicom normalno manipuliše.
4Trafostanica je 10 kV za vlastite potrebe.
Pilana je radila duži period, a u zadnje vrijeme ne radi. Posjeduje važeću dozvolu za rad.

Cijena pilane je 400.000 KM
Cijena rente je 2.500 KM

Po dogovoru se može prodati i  bukova šuma, cca 40.000 m2