Pogon za proizvodnju organskog peletiranog đubriva

350.000,00 KM

Prodaja firme sa opremom i 9000 m2 zemljišta.

Lokacija: Srbac

Kategorija:

Opis

Zemljište je ograđeno i 1/1 na ukupnih 9000 m2. Proizvodna hala je veličine 600 m2, a dvije hale koje nisu pokrivene imaju po 800 m2.

Kupac dobija pogon za peletiranje – 450 kg/sat, pakovanje proizvoda, opremljenu kancelariju , toalet, razrađen posao proizvodnje organskog đubriva i konekcije.

Firma je bez dugovanja i sa svim izmirenim obavezama.